ภาพกิจกรรมโครงการพบปะสมาชิกรุ่นใหม่ หัวข้อ "ใช้เงินให้เป็นเห็นทางรวย"

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 04 พ.ย. 2562 เวลา 11:27 น.
 149
สอ.มช. จัดโครงการพบปะสมาชิกรุ่นใหม่ โดยได้รับเกียรติวิทยากร คุณจุฑารัตน์ แสนคำ และผู้ช่วยวิทยากร คุณกฤษณ์ เงาเมือง จาก บริษัทอีซี่ฟิน จำกัด และเจ้าของเพจ money manee by aor มาบรรยายในหัวข้อ “ใช้เงินเป็นเห็นทางรวย” กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสมาชิกรุ่นใหม่ GEN Y ได้ตระหนักถึงการสร้างนิสัยการออมเพื่ออนาคต และรู้จักวางแผนทางการเงิน  รวมไปถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจการสหกรณ์ฯ โดยมี ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ และประธานคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเปิดโครงการ และมีรศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช กรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติปิดโครงการ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรติล้านนา       ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่
UploadImage