ร่วมพิธีทำบุญเนื่องโนโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช.

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 10:51 น.
 51
นางปรียานุช กันมะโน รองผู้จัดการ และ น.ส.นนทลี ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นตัวแทน สอ.มช. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 60 ปี ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.UploadImage