สอ.มช. ร่วมงานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดฝายหิน จ.เชียงใหม่

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 10:50 น.
 82
นายวสุ ละอองศรี กรรมการและเลขานุการ ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ และดร.สมทบ พาจรทิศ กรรมการ พร้อมฝ่ายจัดการ สอ.มช. ร่วมงานทำบุญทอดกฐินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562
UploadImage