โครงการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 11:34 น.
 136
สอ.มช. นำโดย ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ และประธานคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ ดร.สมทบ พาจรทิศ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาฯ และฝ่ายจัดการ มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงเรียน และทาสีอาคาร พร้อมบริจาคสิ่งของให้แก่ชาวบ้านและนักเรียน โรงเรียนบ้านดอยหลวง สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์การเดินทางจากกลุ่มออฟโรดจิตอาสาภาคเหนือ และ รศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ อดีตกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ ผู้ประสานงาน
UploadImage