สอ.มช. ร่วมงานทำบุญอาคารสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มช.

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 น.
 92
นางบุษบา ใจจันทร์ รองผู้จัดการ ผู้แทน สอ.มช. ร่วมงานทำบุญอาคารสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณด้านหน้า อาคารสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UploadImage