สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด มอบเงินสมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหราชนครเชียงใหม่

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 14:11 น.
 85
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด นำโดย รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการ ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ มอบเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหราชนครเชียงใหม่ เนื่องในวันมหิดล โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
UploadImage