อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 10:35 น.
 2017
สอ.มช. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ 12 เดือน สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทอื่นๆ คงเดิม ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562
UploadImage