กู้ฉุกเฉินจากเงินปันผล

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 13:01 น.
 263
สมาชิกสหกรณ์ที่ไม่เคยขาดส่งหุ้นในปี 2562  สามารถกู้ฉุกเฉินจากเงินปันผลในวงเงินไม่เกิน 90% 
ของเงินปันผลที่ได้รับในปีที่ผ่านมา  อัตราดอกเบี้ย 6.40% ต่อปี ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน 
สำหรับเงินต้นชำระทั้งจำนวนในวันที่จ่ายเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
UploadImage