สอ.มช. ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 10:58 น.
 283
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ สอ.มช. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่UploadImage