โครการ English and Chinese Summer Camp 2019

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 27 ก.พ. 2562 เวลา 15:07 น.
 232
รับสมัครบุตรสมาชิกเข้าร่วมโครงการภาษาภาคฤดูร้อน "English and Chinese Summer Camp 2019" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการติดต่อสื่อสาร เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ไม่รู้สึกกลัวในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ตลอดจนเรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมมากมาย รับบุตรสมาชิกอายุ 5 - 8 ปี ซึ่งกำหนดจัดในขึ้นระหว่าง วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00  – 16.00 น. ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
UploadImage