คณะจากสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในแอฟริกาใต้ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สอ.มช.

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 09:35 น.
 120
คณะจากสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในแอฟริกาใต้ (ACCOSCA : African Confederation of Cooperative Savings and Credit Association) จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ สอ.มช. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยมีคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สอ.มช. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

UploadImage