สอ.มช. มอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กอนุบาล โรงเรียนบ้านโปงถืบ

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 14:45 น.
 149
ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ พร้อมฝ่ายจัดการ สอ.มช. เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กอนุบาล ให้แก่โรงเรียนบ้านโปงถืบ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารของ สอ.มช. โดยมี นายอนนท์ ปัญญาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งถืบ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

UploadImage