สอ.มช. บริจาคครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งาน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 08:57 น.
 29
สอ.มช. ได้ทำการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งาน ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยได้นำมาขายเหมา และส่วนหนึ่งที่เห็นว่ายังใช้งานได้จะนำบริจาคให้แก่หน่วยงานที่สนใจ โปรดยื่นความจำนงรับบริจาคครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานธุรการ โทรฯ 053-943651-4 ต่อ 111-112
UploadImage