โครงการบวชเนกขัมมจาริณี ประจำปี 2561

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 14:25 น.
 209
ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน สอ.มช. มอบเงินสนับสนุนโครงการบวชเนกขัมมจาริณี ประจำปี 2561 จำนวน 50,000.00 บาท เพื่อสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์ฯเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน โดยมี รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มช. เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาธรรม มช. ดูรูปเพิ่มเติม Facebook: https://www.facebook.com/savingscmu.or.th/?ref=bookmarksUploadImage