รับสมัครสมาชิกกลุ่มงานบริหาร มช. และกลุ่มผู้มีคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้ง

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-รมิดา อินทรปรีชา
 วันที่ 18 ก.ย. 2566 เวลา 09:11 น.
 239
UploadImage