สอ.มช.แจกหน้ากากอนามัยพร้อมชั้นกรองคาร์บอน

โดย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-นนทลี ศรีสว่าง
 วันที่ 11 เม.ย. 2561 เวลา 12:00 น.
 223
ขอเชิญสมาชิก สอ.มช. รับหน้ากากอนามัยพร้อมชั้นกรองคาร์บอน ในโครงการ"สอ.มช. รณรงค์ป้องกันมลพิษจากหมอกควัน" เพื่อให้สมาชิกมีสุขภาพที่ดีและลดผลกระทบจากหมอกควัน ขอรับหน้ากากตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 เป็นต้นไปหรือจนกว่าของจะหมดUploadImage