4 ตุลาคม 2560

    ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานกรรมการดำเนินการ รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล รองประธานกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการร่วมเป็นสักขีพยานจับรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบสอบถาม “โครงการแบบสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใช้บริการ สอ.มช.” โดยมี รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ศ.ไมตรี สุทธจิตต์ ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ สมาชิก สอ.มช. จับรางวัลให้แก่ผู้โชคดี รางวัลเงินสดมูลค่า 500.00 บาท จำนวน 6 รางวัล ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม สำหรับข้อเสนอแนะ สอ.มช. จะนำไปปรับเพื่อการให้บริการที่ดีขึ้น